Tiende editie vakbeurs Recycling: Samen slimmer metaal recyclen

donderdag, 27 juni 2019

De tiende editie van vakbeurs Recycling wordt op 19, 20 en 21 november gehouden. Het thema is dit jaar: Samen slimmer metaal recyclen. Hierover kan men tijdens de beurs in gesprek gaan. Ook worden er praktische oplossingen aangeboden om als sector vooruit te komen.

De boodschap is duidelijk: het recyclingpercentage in Nederland moet verder omhoog. Natuurlijk omdat grondstoffen steeds schaarser en duurder worden, maar ook omdat een circulaire economie direct helpt aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De beschikbare grondstoffen moeten daardoor zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Maar hoe kan de afvalmarkt hier nu handen en voeten aan geven? Uit welke nieuwe technieken en kennis kunnen de metaalverwerkers, -inzamelaars en bedrijven met grote afvalstromen meer waarde en recyclaat uit de afvalstroom halen? En hoe kunnen deze bedrijven hun processen veiliger en duurzamer inrichten? De honderdvijftig exposanten en de sprekers van de vakbeurs Recycling gaan op 19, 20 en 21 november in op praktische antwoorden en mogelijkheden om als sector samen vooruit te komen.

Breed aanbod voor metaalafval

Sinds de eerste editie brengt vakbeurs Recycling een breed aanbod voor een effectievere metaalafvalketen in Nederland. Het is het jaarlijkse moment waar de markt elkaar treft om de nieuwe materialen en inzichten door te nemen voor het nieuwe jaar. Voor metaal recyclers en ontdoeners als bouw- en sloopbedrijven en autodemontage is het event een vaste waarde in de agenda.

Vertrouwde exposanten als Overdie, Bronneberg, Matech, Cookson, M.C. Tec, Recuperma, Goudsmit Magnetic, Demtech en nieuwkomers als Reukema en Copex brengen metaalrecyclingmachines als persen, snijmachines en shredders op vakbeurs Recycling. Ook kan de bezoeker terecht voor installaties voor sortering, weging of transport, net als nieuwe onderdelen of software voor een effectievere verwerking: haken, magneten, meters & monitors en containers. Uiteraard zijn de partners voor veilig werken, stofbeheersing en terreininrichting aanwezig.

Thema’s: veilig, kunststof en circulaire techniek

Naast de ontwikkelingen en kennis die te vinden zijn bij de exposanten is er in het dagelijkse kennisprogramma op de beursvloer extra aandacht voor de praktische kant van de meest actuele thema’s binnen afvalverwerking. Dit jaar zijn dat: Veilig en gezond afval verwerken.

Er wordt een inkijk gegeven in de nieuwe manieren en technieken voor duurzame inzetbaarheid en veiligere omgeving in de afvalsector en de kunststof recycling. Welke operationele stappen moeten nu worden gezet voor een circulaire kunststofketen? En op welke manier kunnen we een voorsprong door techniek realiseren betreffende de meest duurzame en effectieve recyclingtechnieken en -processen van vandaag de dag.

Het programma is gericht op praktische handvatten voor de afvalketen en wordt samengesteld in samenwerking met onder andere de brancheverenigingen en kennispartijen als BRBS Recycling, VERAS en AfvalGids.nl.

Innovatief en gastvrij Gorinchem

Voor de bezoekers en exposanten is de uitstekende beoordeelde catering weer kosteloos. Zo kan de afvalketen ontspannen en effectief netwerken bij exposanten, op het Recyclingsymposium van BRBS en op de vele cateringpleinen in het gastvrije Gorinchem. Op deze jubileum vakbeurs Recycling is er verder meer aandacht voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de afvalketen.

De spotlight wordt gezet op de innovaties van de exposanten in de Innovatiestraat om deze uit te lichten. Een circulaire toekomst is alleen mogelijk wanneer de schakels in de afvalketen beter aansluiten en de nieuwe innovaties en inzichten een weg krijgen naar de dagelijkse praktijk. Het is tijd voor meer ketensamenwerking en met elkaar de nieuwe technieken en inzichten te omarmen. Daarom is dit jaar het motto: ‘Samen slimmer afval verwerken’.

Over vakbeurs Recycling

Recycling is de nationale vakbeurs voor recyclingtechniek en afvalmanagement. Het jaarlijkse vakevenement combineert de marktplaats voor de afvalketen met laagdrempelig netwerken en gratis catering. Vakbeurs Recycling trekt jaarlijks ruim 5.000 professionals binnen de afvalbranche en de verantwoordelijke(n) voor het afvalbeheer van bedrijven met grote afvalstromen.

Bent u een aanbieder van afvaloplossingen of een gespecialiseerde inzamelaar die graag recyclingbedrijven, bouw & sloopbedrijven en ontdoeners wil ontmoeten? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden via www.vakbeursrecycling.nl.

 

Advertentie