Mobiel metalen scheiden wordt steeds meer de norm

donderdag, 28 november 2019

Steeds meer recyclers overwegen mobiel metalen te scheiden uit hun recycle materialen. Er wordt steeds meer diepgang gezocht in de recycling van materialen en daarom worden er ook steeds meer metalen zoals ferro en non-ferro metalen, mobiel op locatie gescheiden. Dat merkt ook het bedrijf TRS BV – Metal Recovery Solutions – specialist.

‘We hebben het afgelopen jaar een flink aantal mobiele metaal-scheidingsinstallaties verkocht en uitgeleverd aan grote Europese recycling spelers’, zegt Eugène van den Boomen, salesmanager van TRS BV.

Door de steeds verder gaande wetgeving en maatregelen met betrekking tot recycling, zoals bijvoorbeeld het stoppen van de export van afval naar China, of restricties op de toepassing van bepaalde recycling stromen, zetten bedrijven ertoe om hun vrijgekomen recycling stromen steeds verder op te werken. ‘Dat betekent dat je soms met een machine naar een moeilijk te bereiken plaats moet kunnen gaan en daar lokaal de meerwaarde, in dit geval bijvoorbeeld de non-ferro metalen, moet gaan scheiden’, aldus Jörgen Sassen, algemeen directeur van Steelage Tsjechië, een belangrijke dienstverlener voor de staalindustrie.

Steelage Tsjechië heeft dit jaar een rupsmobiele Eddy Current scheider met geïntegreerde magneetscheider aangekocht, die in samenspraak met TRS BV tot een ‘custom made’ concept is ontwikkeld en geleverd. Met deze rupsmobiele metaal scheider haalt Steelage nu extra metalen (ferro en non-ferro) uit Shredderzand materialen, die anders niet verwerkt zouden kunnen worden. Deze stromen komen vrij uit diverse recyclingprocessen en worden tijdelijk opgeslagen op een terrein om daarna periodiek lokaal en mobiel verwerkt te worden.

Mobiele scheidingsmachines

In het algemeen zijn er vele soorten mobiele scheidingsmachines. Denk daarbij aan mobiele transportbanden, brekers/shredders, zeven, hand-sorteer-cabines en windshifters. En nu zijn er dus ook diverse mobiele mobiele Eddy Current scheidingsmachines, die de metaalscheiding verzorgen.

TRS ontwikkelde hiervoor een robuuste, gebruikersvriendelijke machine, die geschikt is voor de moeilijkere recyclingstromen, zoals bijvoorbeeld bodemassen. De machine zorgt ervoor dat de inkomende recyclingstroom eerst zo optimaal mogelijk wordt verdeeld. Dan wordt het ferro metaal middels een magneetrol gescheiden en via een afvoerband weg getransporteerd. Dan is de stroom perfect voorbereidt voor de volgende stap, de non-ferro metalen scheiding. Deze scheiding wordt op deze manier zo optimaal mogelijk gerealiseerd. De non-ferro metalen vallen direct uit de machine in een container voor verdere verwerking en de recyclingstroom (ontdaan van bijna alle metalen) wordt netjes middels een afvoerband op een hoop gestort.

 

 

Advertentie