Minister Opstelten: Koperslag een groot succes

zondag, 18 augustus 2013

Volgens minister Opstelten is de actie Kopelslag een groot succes. Het pakket aan maatregelen heeft aantoonbaar effect gehad. Het aantal koperdiefstallen is gedaald van 43 in 2011 naar 24 in 2012 naar 8 in de eerste helft van 2013. Dat schreef de minister in een brief naar de Tweede Kamer.

 Ongeveer een jaar geleden drong de Tweede Kamer er bij de minister op aan om zo snel mogelijk een einde te maken aan de koperdiefstallen die grote maatschappelijke schade tot gevolg hebben. Treinen stonden stil, netwerken werden ernstig verstoord en de diefstal van koperen kunstwerken leidden tot grote publieke- en politieke verontwaardiging. Zijn ministerie bracht alle betrokkenen bij elkaar in de stuurgroep Koperslag: Prorail, Tennet, het OM, de politie, Netbeheer Nederland, de belastingdienst en de ministeries van Veiligheid en Justitie alsmede van Infrastructuur en Milieu en de MRF.

Belangrijk element in het pakket maatregelen is de legitimatieplicht die sinds 1 januari geldt voor de contante aankoop van koper bij metaalrecyclingbedrijven. De MRF heeft er altijd op aangedrongen dat intensieve handhaving essentieel is, schrijft de organisatie in een nieuwsbericht. De handhaving kwam langzaam op gang, maar de minister zegt nu toe dat alle metaalrecyclingbedrijven het komende jaar minstens éénmaal zullen worden bezocht door buitengewone opsporingsambtenaren. De minister meldt tevens dat naar schatting 90 procent van alle koperdiefstallen wordt gepleegd door kruimeldieven, waarbij zeker ook betrokkenheid van en diefstal door eigen personeel aan de orde kan zijn. Voor de resterende 10 procent die in georganiseerd verband en meer ‘professioneel’ wordt gepleegd, moet niet uitgesloten worden dat ook buitenlandse mobiele bendes een rol spelen. Nederland zal de internationale samenwerking op dit terrein intensiveren.

 

Advertentie