Meijering Recycling opent tweede locatie

vrijdag, 5 februari 2021

Langs de Beilervaart en Drentse Hoofdvaart in de provincie Drenthe trokken vroeger de schippers met hun families op hun turf beladen schepen. Anno 2021 vaart de schroothandel wel bij deze verbinding. Het bedrijf Meijering Recycling BV heeft sinds vorig jaar twee vestigingen: in Beilen en in Smilde. Innoverend, vernieuwend en met een lach op het gezicht, Sander Meijering vertelt enthousiast over zijn bedrijf.

 

Sinds 2006 houdt Sander Meijering zich bezig met metaal-, kleding- en papierrecycling. Het bedrijf startte ooit in een loods van honderd vierkante meter. Sander begon als jonge jongen al te handelen in alles wat los en vast zat. Tevens werkte hij in zijn jeugd voor een oud ijzerhandel. Voor zichzelf beginnen was daarna een logische stap. Inmiddels is de kleinere loods ingeruild voor een ruimere locatie op De Hanekampen 20a te Beilen.

 

Op beide vestigingen is men in metaal- en papierrecycling gespecialiseerd. Kleding kan tevens worden ingeleverd bij beide vestigingen. In Beilen houdt men zich hoofdzakelijk bezig met het op- en verkopen van partijen oud-metaal, oud-papier en kleding. Hier is het de kunst om korte doorlooptijden van de voorraad te realiseren.

 

‘Gewoon doen’

Op het eerste gezicht lijken deze diverse markten tegenstrijdig, maar volgens Sander is dit op natuurlijke wijze tot stand gekomen. Hij en zijn team hebben door gewoon ‘te doen’ stap-voor-stap de kennis en vaardigheden weten op te bouwen.

 

De vestiging te Smilde is gevestigd op de Evert Hendriksweg 46. De vorige eigenaar deed al zaken met Meijering Recycling BV. Door persoonlijke omstandigheden kon de vorige eigenaar niet meer doorgaan met de bedrijfsvoering. Dit bood Meijering Recycling BV de mogelijkheid om hun activiteiten uit te breiden met een terreinoppervlakte van circa 25.000 vierkante meter.

 

Oud-ijzer inleveren

Wanneer je een partij oud ijzer wilt inleveren, kan iemand van maandag tot en met vrijdag terecht van 8.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur. Ook is het mogelijk om vooraf telefonisch contact of contact via de website te zoeken. Je kunt dan je persoonlijke gegevens doorgeven. Hierna wordt een afspraak gemaakt wanneer de klant kan langskomen voor het inleveren van het oud-ijzer. Op het afgesproken tijdstip kan de klant zich melden op kantoor. Op kantoor wordt aangegeven waar de verschillende materialen kunnen worden uitgeladen. Vervolgens rijdt de klant naar de weegbrug waar er wordt gewogen. Hierna kan men lossen. Op het terrein staan borden waarop staat aangegeven waar kan worden gelost. Er zijn mensen op het terrein aanwezig die kunnen helpen bij het lossen. Nadat de lading is gelost rijdt de klant naar de weegbrug, waar er weer wordt gewogen. Op kantoor wordt er tot slot afgerekend.

 

Diensten aan de klant

Duurzame samenwerking, service op maat en persoonlijk contact zijn volgens Sander Meijering de kernwaarden van het bedrijf. ‘Doordat we een goede kennis van de markt hebben opgebouwd door de jaren heen, kunnen we de klant op de juiste wijze informeren en bedienen.’

 

Het bedrijf doet ook aan containerverhuur. ‘Met de containers worden metalen, oud-ijzer of papier opgehaald. De klant kan zich telefonisch of via de website melden voor een afspraak. Er volgt dan een afspraak voor bezichtiging van de locatie. De klant krijgt vervolgens een advies op maat.’

 

De containers kunnen in verschillende maten worden geleverd, van 1m3 tot 40m3, afhankelijk van de situatie van de klant. Meijering Recycling BV heeft eigen vrachtwagens voor laden en lossen, waardoor vlot een afspraak gemaakt kan worden.

 

Nieuwe tak

Tevens is in 2020 de nieuwe tak van Meijering Recycling BV opgericht en gevestigd te Smilde, namelijk Handelsonderneming Meijering waar diverse goederen worden aangeboden aan zowel bedrijven als particulieren. ‘Te denken valt aan onder andere gebruikte h-balken, damwandplaten en diverse landbouw- en industriemachines.’

 

Daarnaast is Meijering Recycling BV betrokken bij verschillende projecten. Sander: ‘Zo’n project kan bijvoorbeeld het bezemschoon opleveren van een bedrijfsgebouw inhouden. Je kunt hierbij denken aan een verhuizing, verbouwing, uitbreiding of juist bedrijfsbeëindiging van een gebouw. Wij zijn onder andere betrokken geweest bij het ontruimen van een ING-kantoor. Tevens zijn verschillende winkelinventarissen en magazijnen ontruimd.’

 

Zelfs het opruimen van een elektriciteitscentrale en de sloop van een tennisbaan kan het bedrijf aan. ‘Bij projecten is het erg belangrijk om met de klant om tafel te zitten’, zegt Sander. ‘In deze coronatijd doen we dat regelmatig via een beeldverbinding. Iedere klantsituatie is uniek en het is belangrijk om de behoefte van de klant duidelijk te hebben. Dat gaat gelukkig heel goed!’

 

Specialistisch werk

Een ander voorbeeld van een project kan zijn het demonteren en/of verwijderen van oude apparaten. Het kan gaan om installaties, pompen, luchtbehandelingssystemen, industriële machines en grote metalen constructies. ‘Bij dit soort projecten kun je te maken krijgen met het regelen van vergunningen en transport. Soms moeten er goede afspraken worden gemaakt over de manier van verwijderen. Specialistisch werk dus, maar dat maakt het vak ook zo mooi!’

 

Professionaliteit voert de boventoon en op deze wijze weet men de klant voor langere tijd aan zich te binden. Sander roemt de aanpak van Meijering Recycling BV: ‘Het ontzorgen van de klant.’ Als een klant een situatie heeft, bijvoorbeeld een inventaris die moet worden opgeruimd of de afbraak van een gebouw, dan stellen wij ons tot doel om de klant het gehele project uit handen te nemen. Iedere klantsituatie wordt passend bedient.’

 

Maatschappelijk betrokken

 

Omdat het bedrijf zich maatschappelijk betrokken voelt, zijn ze in een samenwerkingsverband met de GGZ-Drenthe gestapt. ‘Cliënten leren bewust omgaan met restproducten. Ze dragen bij aan het recyclingproces door afval op verschillende manieren te scheiden. Denk hierbij aan het demonteren van computers. Harde schijven en geheugens worden uit de computer verwijderd en vervolgens vernietigd, zodat er geen data meer afgelezen kunnen worden.’

 

Het werken voor ons bedrijf geeft de cliënten structuur en zelfvertrouwen, volgens Sander.

 De cliënten zien hun werk als een volwaardige baan en zijn erg trots op het werk dat ze verrichten. Regelmatig zien we dat een cliënt uit zijn/haar schulp kruipt, in eerste instantie zijn ze timide en hoor je ze niet. Dit verandert na enkele weken tot maanden. Ze beginnen te praten en te vertellen over wat hen bezighoudt. De meeste cliënten werken dan ook jaren voor het bedrijf. Met dit herwonnen vertrouwen lukt het menig cliënt om weer zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Daar doe je het voor! Helaas is door veranderde regelgeving een einde gekomen aan dit project. Dit tot grote teleurstelling van de cliënten die deelnamen aan het project.’

 

Oude fietsen herstellen

Momenteel houdt Meijering Recycling BV zich bezig met een project waarbij een instelling oude fietsen ophaalt die worden hersteld door cliënten. Deze instelling help mensen, die tijdelijk buiten de boot zijn gevallen, bij een terugkeer in de maatschappij.

 

Tevens worden veel verenigingen geholpen bij inzamelingsacties van oud ijzer en oud papier. Ook hier wordt er voor iedere klant een actie op maat bedacht. ‘Met name in de tijden dat het oud-papier minder opbracht heeft dit wel eens wat gekost, maar we zien echter dat mensen op de lange termijn blijven terugkomen.’

 

In 2014 heeft het bedrijf een meerdere projecten in het Zuid-Holland onder haar hoede genomen. Het ging hier om de afbraak van een aantal WKK-centrales. Hierdoor heeft het bedrijf body gekregen en waren er investeringen mogelijk. Ondanks de corona die 2020 grotendeels beheerste heeft het bedrijf een goed jaar gedraaid. Sander en zijn team zien de toekomst daarom ook rooskleurig tegemoet. Met de blik op de klant wordt 2021 hun jaar!

 

Advertentie