Koning Willem-Alexander opent PMC

zaterdag, 10 oktober 2020

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft donderdag 24 september de fabriek van Purified Metal Company B.V. in Delfzijl geopend. Dit is de eerste recyclingfabriek ter wereld die op duurzame wijze vervuild staal kan verwerken tot Purified Metal Blocks, een schoon en hoogwaardig product dat dient als grondstof voor de staalindustrie. Bij de opening waren ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Wouter Bos, CEO van Invest-NL aanwezig.

Vervuild staal komt op grote schaal voor in de wereld in bijvoorbeeld stalen sloopobjecten met asbest, chroom-6 of andere organische vervuilingen. Denk aan industriële installaties, boorplatforms, treinwagons met asbest et cetera. Purified Metal Company heeft speciaal hiervoor een proces ontworpen en een fabriek gebouwd die vervuild staal op veilige wijze voor mens en milieu kan verwerken. Bij de hoge temperaturen van de staalsmelt valt asbest uiteen, wordt chroom-6 in het rookkanaal afgevangen en verbranden organische verbindingen.

De wereldwijd gepatenteerde oplossing die Purified Metal Company nu biedt, geeft een besparing van 1 ton CO2 per ton geproduceerd staal ten opzichte van staal geproduceerd uit ijzererts. Purified Metal Company beschouwt het recent door de Nederlandse overheid gepubliceerde stortverbod voor met asbest vervuild staal als een steun in de rug om het vervuilde staal in Delfzijl te krijgen. Het waste-to-productbedrijf Renewi verzorgt als logistieke partner de inzameling van het vervuilde schroot en het vervoer naar Delfzijl.

‘Veilig en milieuvriendelijk’

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is trots dat Nederland met de nieuwe fabriek een mondiale bijdrage kan leveren aan de circulaire economie en een betere recycling van staal: ‘Storten was tot nu toe de enige veilige bestemming voor met asbest vervuild staal. Met de komst van Purified Metal Company kan dit gevaarlijk afval voortaan op een veilige en milieuvriendelijke manier worden gerecycled. In ons eigen land willen we daar niet vrijblijvend mee om gaan: Omdat storten niet langer de enige mogelijke eindbestemming voor vervuild staal is, gaan we dat nu verbieden.’

Op dit moment biedt Purified Metal Company werk aan dertig mensen, wanneer de fabriek op volle capaciteit draait komen daar nog eens 35 arbeidsplaatsen bij. Met de bouw van de fabriek is een investering van EUR 70 miljoen gemoeid. De verwachting is dat het bedrijf medio 2021 winstgevend is. De ambitie is om meerdere van dergelijke fabrieken wereldwijd te gaan bouwen.

‘Enorme eer’

CEO van Purified Metal Company, Jan Henk Wijma, is bijzonder trots op deze mijlpaal: ‘De komst van de Koning naar Delfzijl om persoonlijk onze fabriek te openen is voor iedereen die aan de bouw van de fabriek en het opstarten van Purified Metal Company heeft bijgedragen een enorme eer. Er wordt nu hard gewerkt om onze duurzame verwerking van vervuild staal tot een operationeel en commercieel succes te maken. Het hele team kijkt, net als ikzelf, met ontzettend veel vertrouwen naar de toekomst.’

Initiatiefnemers van de Purified Metal Company zijn Nathalie van de Poel, Jan Henk Wijma en Bert Bult, drie oud-medewerkers van het voormalige Nedstaal in Alblasserdam. ‘Bij Nedstaal kwamen we voor het eerst in aanraking met asbest vervuild schroot’, blikten Jan Henk Wijma en Bert Bult in een eerdere uitgave van de Schrootkant terug. Dit voorval bij Nedstaal bleek geen uitzondering te zijn. ‘Toen we dit verder onderzochten bleek asbest vaker in combinatie met staalschroot voor te komen. Denk bijvoorbeeld aan asbesthoudende pakkingen tussen stalen flenzen, asbestkit op stalen kozijnen en zelfs op complete treinwagons. Veel schrootbedrijven krijgen met vervuild schroot te maken. Toch weet niemand hoe dit materiaal verwerkt moet worden. Er is geen oplossing voor. Daarom wordt er veel onder de grond gestopt. Zelfs complete treinen verdwijnen in stukken onder de aarde.’

Dat moet anders, vonden de initiatiefnemers.  ‘We zijn veel over asbest gaan lezen en kwamen er achter dat asbest kapotgaat als het op zeer hoge temperatuur van gesmolten staal, zo rond de 1500 graden Celsius, wordt verwarmd’, legt Wijma uit. ‘Zo kwamen we op het idee om de schadelijke stoffen te elimineren door te smelten, om schoon staalschroot over te houden. Natuurlijk hadden we meer processen nodig om dit ook veilig te doen, zoals rookgasreiniging. Dit proces wordt niet bij het smelten van staal toegepast, maar wel bij de afvalverbranding. We hebben eigenlijk een soort leentjebuur gespeeld door technieken van andere industrieën met elkaar samen te voegen. Alle processen die in onze fabriek worden toegepast, bestaan al. Alleen zijn ze nog nooit eerder in één proces toegepast.’ 

Uitgebreid getest

De drie initiatiefnemers vroegen patent aan voor hun plan, dat ze uitgebreid lieten testen. ‘Hiervoor hebben we de Universiteit Aken in de hand genomen. Dat is op dit gebied de meest toonaangevende universiteit in de wereld en beschikken over een testcentrum met dezelfde oventechnologie als waar PMC gebruik van gaat maken. De onderzoekers toonden aan dat het metallurgische proces van PMC daadwerkelijk gebruikt kan worden om de schadelijke componenten van asbest kapot te maken en schoon staal over te houden. Zij hebben bewezen dat ons principe werkt.’

Het is een uniek en zeer innovatief proces dat wereldwijd nog nergens op deze wijze wordt toegepast, benadrukt Wijma. ‘De asbestvezelstructuur wordt tijdens het proces vernietigd, zodat asbest geen gevaarlijke stof meer is. Maar ook andere gevaarlijke stoffen, zoals chroom 6 en kwik, waarmee het staal vervuild kan zijn, worden afgevangen of geneutraliseerd. Het staal wordt tijdens het proces gereedgemaakt voor hergebruik als premium grondstof.’

Nieuwe fabriek

In de nieuwe fabriek wordt het vervuilde schroot in big bags van allerlei afmetingen in afzetcontainers binnengebracht. Vervolgens worden de containers via twee sluizen in de fabriek gebracht, waar onderdruk heerst. De big bags worden in een bunker geleegd. De transportwagen verlaat vervolgens de ruimte en wordt in de tweede sluis schoongespoten om alle vezels te verwijderen en in de eerste sluis droog geblazen. Daarna is de wagen weer gereed voor een volgend transport. Het vervuilde schroot wordt vervolgens met een schaar kleiner geknipt. Via een aantal stappen wordt het materiaal uiteindelijk in een oven gebracht met een temperatuur van 1500 graden Celsius, waardoor alle schadelijke stoffen verdwijnen.

Alle gassen die hierbij vrijkomen worden afgezogen en behandeld. Hiervoor wordt een speciale installatie geplaatst. Uit de schoorsteen van de fabriek komt alleen schone lucht naar buiten. De slakken, het restproduct van asbest, worden in big bags verzameld en het staal wordt in een speciale bakstenenvorm gegoten. ‘Zo wordt het vervuilde schroot opgewerkt tot een premium grondstof. We smelten het staal in de vorm van een baksteen, onze Purified Metal Blocks. De chemische samenstelling is volledig bekend en de blokken hebben uitstekende smelteigenschappen. De smelterijen zijn hier echt ontzettend blij mee.’

PMC biedt dus een volledig veilige en betaalbare oplossing voor het recyclen van met onder meer Chroom-6 en asbestvervuild staalschroot. Ook andere vervuilingen zoals PCB’s en kwiksulfide kunnen straks moeiteloos worden omgezet in de schone premium grondstof Purified Metal Blocks. In de tweede helft van 2020 levert de fabriek de eerste Purified Metal Blocks.

Advertentie