IFAT van 7 tot 11 september

donderdag, 26 maart 2020

Vanwege de toenemende verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in Europa en op aanbeveling van het Federale Ministerie van Volksgezondheid en de Beierse Staatsregering, wordt Messe München gedwongen IFAT 2020 uit te stellen. De vakbeurs vindt nu plaats van 7 tot 11 september 2020.

‘Onder de gegeven omstandigheden is het voor onze klanten onaanvaardbaar om begin mei IFAT te starten - om gezondheids- en economische redenen’, zegt Stefan Rummel, algemeen directeur van Messe München en verantwoordelijk voor IFAT. ‘We kijken nu vol vertrouwen vooruit om samen met de industrie in september een succesvolle IFAT 2020 te organiseren.’

De beslissing tot uitstel werd genomen door Messe München, in nauwe samenwerking met de raad van bestuur van de exposantenadviesraad. Daarbij is rekening gehouden met talrijke feedback van exposanten. De voorzitter van de exposantenadviesraad Johannes F. Kirchhoff legt uit: ‘De sponsors van IFAT steunen het uitstel van IFAT 2020. Op basis van de huidige situatie schatten we in dat veel exposanten en bezoekers niet zullen komen. Veel bedrijven hebben de reisvoorwaarden voor hun werknemers enorm aangescherpt. Daarnaast is er veel persoonlijke onzekerheid en weet niemand hoe het virus zich verder al ontwikkelen. Het succes van de beurs in mei wordt fundamenteel in gevaar gebracht. Tegelijkertijd is het belang van IFAT voor de hele industrie zo groot dat we dit risico niet willen nemen.’

Circulair

Tijdens de beurs staat de circulaire gedachte centraal. ‘De afval- en recyclingindustrie is waarschijnlijk de enige economische sector die meer broeikasgassen vermijdt dan het genereert’, benadrukt Ernst-Peter Rahlenbeck, voorzitter van Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft. Deze vereniging, die in 2014 werd opgericht, bestaat uit organisaties en bedrijven uit de circulaire economie.

‘Naast de tot nu toe behaalde successen, kan de circulaire economie nog veel meer op het gebied van klimaatbescherming realiseren’, zegt Hoffmeister. Volgens de expert van het economische onderzoeks- en adviesbureau Prognos is dit mogelijk dankzij technologische verbeteringen in de gehele waardeketen - van inzameling tot sorteren en recyclen.

Bescherming van klimaat

Eric Rehbock, directeur van de Federale Vereniging voor Secundaire Grondstoffen en Afvalbeheer (bvse) maakt duidelijk: ‘De recyclagesector levert industrie en handel aan secundaire grondstoffen, wat een belangrijke bijdrage levert aan energiebesparing en dus ook aan de bescherming van het klimaat. In de staalindustrie wordt dit op indrukwekkende wijze aangetoond door de hoge gebruikscijfers van secundaire grondstoffen. Er is ook een groot potentieel voor klimaatbescherming, vooral in de kunststofsector, maar ook in het gebruik van gerecyclede bouwmaterialen.’

Volgens de Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft bespaart het gebruik van gerecyclede grondstoffen al ongeveer 50 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar. Verhoogde recycling zou nog eens acht miljoen ton mogelijk maken.

Thermische afvalverwerking

Om de huidige EU-doelstellingen voor het beheer van gemeentelijk, commercieel en industrieel afval te halen, zal tegen 2035 een restafvalcapaciteit van 142 miljoen ton nodig zijn. Dit werd berekend door CEWEP, de Europese overkoepelende organisatie van exploitanten van afvalverbrandingsinstallaties. Volgens deze organisatie hebben Europese waste-to-energy- en RDF-fabrieken momenteel samen een capaciteit van 101 miljoen ton.

‘Door de overeenkomstige uitstoot van stortgas te vermijden, hebben de installaties voor de behandeling van thermisch afval in het verleden al een enorme bijdrage geleverd aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de circulaire economie. Ze leveren ook verdere waardevolle bijdragen aan de bescherming van het klimaat, onder andere door fossiele brandstoffen te vervangen en metalen en minerale vervangende bouwmaterialen te recycleren uit de verbrandingsresiduen’, legt Carsten Spohn uit, CEWEP Vice President uit.

Statusrapport

De nieuwe editie van het ‘Statusrapport van de Duitse circulaire economie’, dat op IFAT 2020 wordt gepubliceerd, belooft een industriebreed overzicht, vooral op het gebied van de effecten op klimaatbescherming. De publicatie, gesponsord door bijna alle relevante verenigingen en ondersteund door Messe München, is bedoeld om een ​​uitgebreid en gecoördineerd beeld te geven van de gehele activiteiten van de industrie. Het belang van klimaatbescherming in de huidige milieutechnologie is een centraal onderwerp in het uitgebreide beursprogramma.

 

Advertentie