Elektrische Liebherr voor Hoeben Metaal

woensdag, 23 april 2014

Bij Hoeben Metaal in Kampen is men onlangs een nieuwe weg ingeslagen. Na jarenlang alleen diesel aangedreven schroot-overslag-machines te hebben gebruikt, is daar een nieuwe technologie aan toegevoegd, namelijk een volledig elektrische Liebherr  ER934 S-EW kraan, die geleverd is door Wynmalen & Hausmann NV.

Het vertrouwen van Hoeben in de door Liebherr toegepaste technologie blijkt met name uit de plek waarop deze wordt toegepast: in het hart van het bedrijf; bij de schaar. Een cruciale stap in het bedrijfsproces van Hoeben waar een groot deel van de stroom van metalen verwerkt wordt. Van 1/2 tot 3B en 2B, de 1000 T schaar en de daarbij opgestelde machine pakken het, tillen het, verwerken het, en verladen het materiaal. Kortom: op deze plek wordt het basisritme van het bedrijf bepaald.

De opstelling van de schaar en machine op een verhoogd bordes (voormalig brugdek) benadrukken deze centrale positie en bieden de mogelijkheid om het materiaal hoog rondom de schaar te verzamelen en tegelijkertijd het volledig overzicht en een open werkplek te behouden.

Waarom electra?

De reden van de overstap naar de elektrisch aangedreven machine blijkt al snel tijdens een bezoek aan het apparaat. Machinist Arnold Faber beweegt de machine bijna geluidloos enorm snel boven het materiaal. Zwenken en het bewegen van de uitrusting verlopen veel sneller dan men gewend is. De oorsprong van deze snelheid is de ruim bemeten elektromotor die met zijn constante koppel bij alle toerentallen niet van ophouden weet. Liebherr heeft de hydraulische componenten hierop afgestemd door de pompen en ventielen van de grotere Liebherr R944 toe te passen. Dit levert een enorm hydraulisch vermogen op voor de uitrusting en de grijper.

De machine speelt dan ook met de 1000 liter grijper waarmee zowel het te knippen materiaal als het geknipte materiaal wordt overgeslagen. De capaciteit en snelheid van de machine vormen de basis voor het bijhouden van de schaar.

Eenvoudige rekensom

De kosten die nu gemaakt worden om dit proces continu gaande te houden, zijn vele malen lager dan in de oude situatie. Allereerst zijn de kosten van de brandstof per draaiuur dusdanig veel lager dat de investering in de aanleg van bekabeling in enorm korte tijd wordt terugverdiend. Na dat moment leveren deze besparingen een aanzienlijke en directe verbetering van het resultaat op.

Ten tweede zijn de onderhoudskosten per gemaakt draaiuur of verwerkte ton schroot wezenlijk lager dan bij diesel aangedreven machines. Simpelweg omdat er veel minder bewegende delen te onderhouden zijn en de levensduur van de bewegende delen bij een elektromotor veel langer is. Het gelijkmatige koppel van deze motor levert bovendien ook een veel constantere belasting van de hydraulische componenten zoals pompen en cilinders op, waardoor ook hiervan de levensduur positief verlengd wordt.

Last but not least: draagt de volledig elektrische Liebherr  ER934 S-EW in aanzienlijke mate bij aan het reduceren van het geluidsniveau en de CO2 productie van het bedrijf. Een tweetal kenmerken dat in Nederland een steeds belangrijkere rol inneemt bij het verkrijgen en behouden van de benodigde vergunningen. Elke liter bespaarde dieselbrandstof  resulteert in een vermindering van de CO2-uitstoot met 3 kilogram. Kostenbesparing en milieubewustzijn gaan hier dus hand in hand.

Benodigde voorbereidingen

Om een elektrische kraan op te kunnen stellen moeten een aantal basis voorzieningen worden gerealiseerd. Bij de aanleg van haar nieuwe werf aan de Oslokade in Kampen heeft Hoeben al diverse voorbereidingen getroffen zodat de benodigde kabels op eenvoudige wijze kunnen worden getrokken en aangesloten.

Om de machine op het bordes bewegingsvrijheid te geven en een nog groter gebied met materiaal te kunnen bereiken is deze opgesteld op rupsen. De kabel die de machine van spanning voorziet is door middel van een handige eigen Hoeben-constructie beschermd weggewerkt in het bordes en beweegt mee met de machine.

De combinatie van technisch vernuft en de praktische toepassing daarvan vormen hier de basis voor de toekomst! Afhankelijk van het te verwerken materiaal worden lange dagen gemaakt. Een deel van het materiaal van de boot dat ‘s ochtends gedemonteerd wordt, is ‘s avonds de schaar al weer voorbij. Op deze manier kun je meters (dus productie) maken. Een prachtig schouwspel waar ik uren naar kan kijken.

Zonder overlast voor de omwonenden en met het tevreden gevoel dat er ieder uur serieus geld bespaard wordt. Letterlijk en figuurlijk: Time is money!

Coen Posthumus

Wynmalen & Hausmann NV

Voor meer informatie zie: www.wynmalenhausmann.nl

Advertentie