Droogleginstallaties overgedragen

vrijdag, 20 mei 2022

Sinds begin dit jaar draagt ARN droogleginstallaties die voorheen in bruikleen waren overgedragen aan ARN-contractanten. Inmiddels zijn er 56 bedrijven die hier gebruik van hebben gemaakt. Online Platform Green Light sprak ondernemers Peter Opdam en Sandra Koeken die al snel de voordelen van de regeling zagen.

 

In lijn met de focus op de kerntaak van ARN, het faciliteren van auto- en batterijrecycling in de hele keten, draagt ARN het eigendom van de droogleginstallaties over. Tot begin 2022 waren deze allemaal in bruikleen bij de autodemontagebedrijven die aangesloten zijn bij ARN. De installaties worden voor een symbolisch bedrag van € 1,- overgedragen. Daarbij ontvangt het bedrijf een eenmalige vergoeding voor service en onderhoud. Ook eventuele gebreken worden vóór overdracht nog op kosten van ARN gerepareerd. Dit alles met de achterliggende gedachte dat de huidige droogleginstallaties nog jaren mee kunnen en ARN zich zo nog beter kan focussen op ontwikkelingen in de toekomst. Denk aan investeringen in scholing en de opleiding voor veilige demontage van elektrische voertuigen, de veranderende samenstelling van autowrakken en de inzameling van de door autodemontagebedrijven gedemonteerde materialen.

 

Wat wordt er precies overgedragen?

De complete droogleginstallatie inclusief toebehoren, waaronder de tankinstallatie en het leidingenwerk, wordt overgedragen. Ook de airco-apparatuur en de apparatuur voor het neutraliseren van airbags en gordelspanners zijn inbegrepen. Het uitgangspunt is een goed werkende installatie die voldoet aan huidige wet- en regelgeving. Na overdracht zijn autodemontagebedrijven zelf verantwoordelijk voor de droogleginstallatie met toebehoren en kunnen ze daarvoor niet meer terugvallen op ondersteuning van ARN. Een van de eerste bedrijven die overgingen, was Gebroeders Opdam in Zwaanshoek. Peter Opdam: “Ik ben er heel erg blij mee. We blijven het onderhoud doen met de partij, waarmee we het altijd al hebben gedaan, dus voor ons verandert er niet veel. Ik blijf er, net als ARN altijd gedaan heeft, goed voor zorgen!” ARN blijft ook na overdracht de inzameling en recycling van de materialen regelen en bekostigen. Zo dragen we samen bij aan toekomstbestendige autorecycling!

 

‘Fijn dat straks echt álles van ons is’

Wel hadden Sandra en haar broer een paar kritische vragen: hoe zit het met de bruikleenovereenkomst, en kan dit zomaar? ‘Willem Nuiten van ARN kwam een en ander bij ons op het bedrijf toelichten. Hij had een heel helder verhaal en antwoord op al onze vragen, dus we hebben de koopovereenkomst die week nog getekend. ARN blijft de vloeistoffen en materialen voor ons ophalen en ook de overige voordelen van aansluiting bij ARN blijven gelijk. De droogleginstallatie was het enige bedrijfsmiddel dat nog niet van ons was, mooi dat straks echt álles ons eigendom is. Wist je dat mijn vader voor de bruikleenovereenkomst met ARN zelf een droogleginstallatie had gemaakt? Die noemden wij De melkerij, omdat we daar de afgedankte auto’s mee ‘melkten’!’

 

Meer weten?

Meer informatie over de overdracht van de droogleginstallaties vind je op de website: droogleginstallatie.nl

 

Foto’s: ARN/ Green Light

Bron: ARN/ Green Light

 

Online platform Green Light

Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

 

Advertentie