Column Jan de Lange

maandag, 11 december 2017

Bent u aan een nieuwe vergunning toe?
Volgend jaar hebben we waarschijnlijk een nieuw Landelijk afvalbeleid (LAP3). Met de komst van dit beleid wordt ook de wet aangepast. Als uw vergunning niet aan de nieuwe minimumstandaarden uit het afvalbeleid voldoet, moet de overheid uw vergunning aanpassen. Het is raadzaam om zelf ook even te kijken welke gevolgen de verandering heeft voor uw bedrijfsvoering. Voor u het weet verliest u rechten. Door zelf het voortouw te nemen houdt u de regie.

Het is niet mijn gewoonte om vooruit te lopen op toekomstige wetgeving. Mijn ervaring is dat verwachte wetswijzigingen nogal eens wil veranderen in tijd en inhoud. Toch wil ik alvast even vooruitlopen naar de introductie van het derde landelijk afvalbeheersplan (LAP3). Het beleid wordt opgefrist en hier en daar zullen uitgangspunten wijzigen. Ik verwacht dat ik hier nog voldoende inspiratie uit zal krijgen voor toekomstige columns.

Actualiseringsplicht
Een in het oog springende consequentie van het nieuwe LAP is de introductie van de actualiseringsplicht. In LAP3 staat dat artikel 5.10 van het Besluit Omgevingsrecht wordt aangevuld om actualisatie van vergunningen af te dwingen. In artikel 5.10 wordt de verplichting voor het bevoegd gezag (uw vergunningverlener) opgenomen om binnen een jaar na publicatie van het LAP de vergunningen aan te passen.

Het actualiseren van een vergunning heeft aardig wat voeten in de aarde. Allereerst moet de vergunningverlener door uw aanvraag en vergunning heen om te kijken of de vergunning voldoet aan de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Dit kunt u terugvinden in het afvalbeheerplan. Als de vergunning niet voldoet, moet deze worden geactualiseerd. Hiervoor moet een vergunningprocedure worden opgestart. Dan kan iedereen zienswijzen inbrengen en belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen.

Het lijkt een hoog ambitieniveau, maar de Rijksoverheid moet wel. Voor niet-vergunningsplichtige bedrijven en voor andere toestemmingen geldt het LAP per direct. Het kan dan niet zo zijn dat vergunningpsplichtige bedrijven niet volgens het nieuwe LAP mogen werken. Om het toch enigszins te stroomlijnen zal, indien nodig, in LAP3 een overgangstermijn worden aan te geven. Deze termijn geeft aan wanneer de aanpassing van activiteiten of voorzieningen binnen uw bedrijf moet zijn doorgevoerd.

Vergunningaanvraag
Maar gaat dat allemaal zomaar. Nieuwe minimumstandaarden betekent een andere omgang met de afvalstoffen. Dit betekent mogelijk ook dat de werkzaamheden binnen de inrichting zullen wijzigen. Vanuit de rijksoverheid is aangegeven dat de ambtshalve wijziging binnen de kaders van de bestaande vergunning kan worden doorgevoerd. Dit zou echter betekenen dat de verwerking gelijk blijft. Grote kans dat bij een gewijzigde minimumstandaard een wijziging in productieproces zal plaatsvinden die afwijkt van de onderliggende aanvraag. Grote kans dat de logistiek verandert, waardoor een extra opslag nodig is. Het kan zelf zo zijn dat het huidige machinepark niet toegesneden is op de verandering in verwerking.

Het voorschrijven van de minimumstandaard betekent dat er wordt afgeweken van de oorspronkelijke aanvraag. Het is me onduidelijk of bij de actualisatie van de vergunning de aanvraag kan worden verlaten. Dit is namelijk niet gebruikelijk. De overheid bepaalt wel de kaders van een activiteit, maar niet hoe hieraan moet worden voldaan. Als afwijken van de onderliggende vergunning geen optie is, blijft er mogelijk maar één keus over. De vergunning moet dan voor deze afvalstoffen worden ingetrokken.

Om te voorkomen dat u wordt verrast, kunt u het heft ook in eigen hand nemen. Mijn advies is om de gevolgen voor u te verkennen. Als de verwerking niet helemaal binnen de kaders van de onderliggende vergunning past, kunt u de overheid vragen de vergunning aan te passen. Daarmee heeft u de regie en niet de overheid.

Jan de Lange
www.delange-milieuadvies.nl

Mocht u zelf een bepaalde vraag hebben op het gebied van milieuwetgeving of een idee hebben voor een insteek van één van de volgende columns van Jan de Lange, neem dan contact op met redactie@schrootkrant.nl.

Advertentie