Bronnenberg VCA-gecertificeerd

woensdag, 31 augustus 2016

De firma Bronnenberg hecht heel veel waarde aan veiligheid van zowel haar eigen personeel als dat van haar opdrachtgevers. Daarom is het bedrijf sindskort VCA-gecertificeerd.

‘Bij de ontwikkeling van nieuwe en aanpassingen aan bestaande Bronneberg recyclingmachines besteden wij al jarenlang veel aandacht aan veiligheidsvoorzieningen zodat de gebruiker minimaal letselrisico loopt’, vertelt Michiel Jegerings van Bronnenberg Helmond. Daarnaast is volgens hem ook de veiligheid op de eigen werkvloer als die van de externe klant van enorm belang. ‘Steeds meer opdrachtgevers in- en buiten de recyclingindustrie verlangen dat toeleveranciers bekend zijn met de actuele veiligheidseisen en dus beschikken over een VCA-certificering. Dit was voor ons voldoende reden om onze gehele organisatie nu de stap te laten zetten naar deze certificering.’

 VCA is een veiligheidsmanagementsysteem om werkzaamheden met een verhoogd risico in zowel de eigen werkplaats als bij onze klanten veiliger uit te voeren. De afkorting VCA staat voor de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.

Na een voorbereidingstraject van een half jaar heeft Bronneberg de certificering behaald. Hiermee toont het bedrijf aan dat zij voldoet aan een deel van de Arbowet en tevens veiligheid, gezondheid en milieu zeer serieus neemt. Uiteraard blijft het beheersen en verbeteren een continue proces, besluit Jegerings.

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie