Armaturen verdienen de juiste behandeling

woensdag, 31 oktober 2018

Ook kleinere armaturen (‘consumentenarmaturen’) moeten sinds de zomer volgens de wet apart worden ingezameld en worden verwerkt conform de WEEELABEX-normen. Dit houdt in dat verwerkers vanaf nu alle armaturen die binnenkomen op de juiste manier moeten behandelen.

 

Bij sloop of renovatie van een gebouw komt veel verlichting vrij. Bouw-, sloop- en installatiebedrijven moeten deze lampen en armaturen volgens de wet afgeven voor recycling aan WEEELABEX-gecertificeerde verwerkers. Belangrijk, want energiezuinige lampen - zoals tl-buizen en spaarlampen – en armaturen hebben een aparte behandeling nodig.

 

Ze kunnen namelijk schadelijke stoffen bevatten, die bij onjuiste verwerking in het milieu terechtkomen. Bovendien kunnen ze uitstekend worden gerecycled, zodat de materialen uit deze lampen en armaturen een tweede leven kunnen krijgen. Beter voor het milieu dus, én de juiste verwerking draagt bij aan de circulaire economie.

 

Ook armaturen moeten volgens de WEEELABEX-standaarden worden verwerkt. Sinds 1 augustus 2018 geldt dit ook specifiek voor kleinere armaturen uit de categorie ‘consumentenarmaturen’. Dit maakt de regel echter alleen maar eenvoudiger, vanaf nu moeten namelijk alle armaturen die verwerkers binnenkrijgen op de juiste manier worden behandeld.

 

WEEELABEX-certificaat

WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment Label of EXcellence. Een hele mond vol, maar dit zijn de wettelijke regels voor de verwerking van elektr(on)isch afval (e-waste), waar ook energiezuinige lampen en armaturen onder vallen. Deze regels hebben te maken met de kwaliteit van de verwerking, de (arbo)veiligheid en het milieu. Alleen bedrijven met een WEEELABEX-certificaat mogen e-waste verwerken. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke auditors.

 

Nog geen WEEELABEX-certificaat? Geef e-waste dan af aan een gecertificeerde verwerker of aan Wecycle. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een certificaat te bemachtigen.

Advertentie