AMCS Recyclingsoftware verbetert efficiëntie en vergroot marges

vrijdag, 24 april 2020

De recycling van metaal, papier en kunststof volledig digitaliseren en automatiseren. Dat kan met de AMCS Recyclingsoftware, een geïntegreerd IT-systeem dat bedrijfsbreed alle operationele processen stroomlijnt en daardoor zowel de efficiëntie als de marges verbetert.

Ook vervalt het tijdrovende papierwerk. Omdat daardoor het mes in de papierberg kan, vermindert het aantal gereden kilometers en daalt de CO2-uitstoot. Vooral omdat hierdoor de impact op jet milieu afneemt, draagt het ‘end-to-end oplossing’ bij aan duurzaamheid en een circulaire economie.

Extra werk

Alles op papier zowel contracten, prijslijsten, een overzicht van de binnengekomen orders, rittenlijsten als de routeplanning en de voorraden gerecyclede materialen. Informatie die niet centraal beschikbaar was, maar één-op-één werd gecommuniceerd met leveranciers, klanten en chauffeurs. CEO Ralph Wager van het Duitse Kaatsch Recycling schetst hoe het bedrijf in het papieren tijdperk werkte. ‘Dat zou tegenwoordig ondenkbaar zijn’, zegt hij in een video die AMCS bij het bedrijf maakte.

De nadelen van die papieren processen zijn voor metaal-, papier- en kunststofrecyclers evident. Zo levert al dat papier extra werk op voor de administratieve afhandeling en archivering waardoor bedrijven op kosten worden gejaagd. Ook is informatie nooit up-to-date en zijn er geen actuele gegevens van de in- en verkoop, de marges en de voorraden op de verschillende locaties. Zonder dat actuele overzicht wordt het voor recyclingbedrijven een uitdaging om de operationele processen te monitoren en waar nodig bij te sturen om de geprognotiseerde omzet en marges te halen en zo hun continuïteit te waarborgen.

Geïntegreerde oplossing

Metaal-, papier- en kunststofrecyclers die hun operationele processen hebben gedigitaliseerd en geautomatiseerd ondervinden geen last van de nadelen die papieren documenten en processen hebben. Met de AMCS Recyclingsoftware kunnen zij voor één of meerdere locaties het totale traject gestroomlijnd afhandelen: van het vastleggen van contracten en prijsafspraken, het verwerken van orders, de in- en verkoop van ingezamelde fracties, het op schaalniveau wegen van deelvrachten, het controleren en accepteren van materiaalsoorten, het volgen van vrachten, inclusief douanedocumenten, en container-tracking en de administratieve verwerking om creditnota’s en facturen te versturen.

De AMCS Recyclingsoftware is een ‘end-to-end oplossing’ speciaal ontwikkeld voor afvalinzamelaars en -verwerkers van metaal, kunststof en papier voor zowel voor het MKB als grote bedrijven. Gegevens worden één keer ingevoerd, zijn centraal beschikbaar en altijd up-to-date. Informatie die op het terrein wordt geregistreerd, bijvoorbeeld met barcodes, of het met een app accepteren van binnenkomende vrachten wordt automatisch met het systeem uitgewisseld. Daardoor worden de foto’s van het inwegen van inkomende vrachten in het systeem direct aan de juiste transactie gekoppeld.

Omdat na het uitwegen het gewicht direct met de backoffice wordt uitgewisseld, is in het systeem de weegbon direct digitaal beschikbaar. De papieren versie gaat naar de klant. Met een paar klikken maakt het systeem daarna de creditnota aan die per mail naar de klant wordt gestuurd. Door het automatisch uitwisselen van informatie is daardoor altijd en overal in de organisatie bekend wat de status van een transactie is, welk materiaal is gewogen, wat de kwaliteit is en om welke hoeveelheden het gaat.

 

Kaatsch Recycling

Kaatsch Recycling gebruikt het geïntegreerde systeem op kantoor voor de complete administratie, waaronder contract- en transactiebeheer, de aankoop van de te sorteren metalen en het versturen van nota’s, en op de werf voor het beoordelen, accepteren en wegen van de inkomende fracties, en het registreren van de voorraden gerecyclede materialen.

‘Daardoor hebben we de complete organisatie 360 graden in beeld en kunnen we continu bijsturen’, zegt Wager. ‘Metaalschroot is geen standaardproduct. De samenstelling verschilt van keer tot keer en prijzen zijn aan dagelijkse fluctuaties onderhevig. Om de risico’s tot een minimum te beperken, hebben metaalrecyclers daarom een totaalsysteem nodig voor het complete contractbeheer en de transactieadministratie, en om op basis van de metaalbeurzen dagelijks automatisch de prijzen aan te kunnen aanpassen.’

Metaalbeurzen

De AMCS Recyclingsoftware biedt ook een compleet geïntegreerd systeem voor het automatisch verwerken van inkoop- en verkoopopdrachten en kan honderden materiaalsoorten vastleggen. Aan elke fractie kan een prijs worden gehangen op basis waarvan rechtstreeks vanuit het systeem een klant een creditnota wordt gestuurd voor aangeleverde fracties. Contractbeheer is een van de belangrijke pluspunten van het systeem. Doordat ook flexibel prijsafspraken kunnen worden vastgelegd, is het systeem specifiek geschikt voor handelsactiviteiten. Prijzen kunnen dagelijks automatisch worden aangepast, bijvoorbeeld aan de hand van de dagkoers van de Londen Metal Exchange.

Het voordeel van de AMCS Recyclingsoftware is ook dat op basis van de raamafspraken per transactie een in- of verkoopcontract kan worden aanmaakt, blijkt uit een interview met Majid Arai van Holland Recycling. ‘Een wagen met 30 deelladingen kan daardoor 30 contracten hebben. Direct bij het aanmaken van een transactie gaat het contract ook naar de klant. Dat schept duidelijkheid, onder meer over de fractie, prijzen en de emballage waardoor er geen discussie meer kan ontstaan. Bovendien voorkomt dat fouten’, zegt hij.

‘Een pluspunt is ook dat het systeem aangeeft dat een contract ‘vol’ is, dat bijvoorbeeld de 150 ton is bereikt waarvoor de afspraken zijn gemaakt. ‘We nemen dan contact op met de klant om een nieuw contract aan te gaan. Dat de AMCS Recyclingsoftware die mogelijkheid biedt is belangrijk’, benadrukt  Arai. ‘Dat raakt het hart van ons bedrijf en is een essentiële voorwaarde voor continuïteit van Holland Recycling.’

Risico’s

De AMCS Recyclingsoftware draagt bij aan het digitaliseren van operationele processen van metaal-, papier en kunststofrecyclers. Dat scheelt werk en tijd waardoor ze efficiënter kunnen werken en kosten besparen om zo hun marges te vergroten met dezelfde mensen en middelen. Omdat het geïntegreerde systeem data automatisch uitwisselt, stroomlijnt de AMCS Recyclingsoftware operationele processen en biedt bovendien continu een 360 graden overzicht.

Recyclingbedrijven hebben daardoor een compleet beeld van de inkomende stromen, de recycling en de verkoop van grondstoffen en kunnen zo hun zakelijke en operationele risico’s beperken. Ook is er door digitale processen papier nodig waardoor de impact op het milieu afneemt. Mede daardoor dragen recyclers bij aan duurzaamheid en daarmee aan de circulaire economie.

Advertentie