‘Elektrische aandrijving met intelligente aansturing’

vrijdag, 7 december 2018

Lindner Recyclingtech heeft de continu stijgende vraag uit de markt voor verkleiners die optimaal kunnen verkleinen met een constante geproduceerde fractie beantwoord met de geheel nieuwe Lindner Atlas. Om optimaal te kunnen sorteren en verwerken is een constante fractie zeer belangrijk zodat de installaties met sorteermachines de beste resultaten kunnen leveren.

 

De nieuwe Lindner Atlas 5500, die op de afgelopen IFAT al te zien was, is door de technologieleider Linder Recyclingtech compleet nieuw ontwikkeld waarbij een constante geproduceerde fractie de leidraad was. Een constante stroom zorgt voor een optimale scheiding waarbij het hoogste rendement gehaald kan worden om waardevolle stoffen uit de stromen terug te winnen die weer ingezet kunnen worden als grondstof voor nieuwe producten.

 

Tijdens de ontwikkeling is uiteraard, zoals van Lindner bekend is, rekening gehouden met een hoge inzetbaarheid van 24 uur/dag en zeven dagen in de week. Deze hoge inzetbaarheid is terug te zien in het gehele zware en degelijke ontwerp van de machine. De dubbel-asser kan afhankelijk van de opgave 50 tot 70 ton per uur produceren in een gelijkmatige stroom.

 

De gelijkmatige stroom wordt gerealiseerd door het nieuwe asynchroon draaiende assensysteem dat langzaam en met hoge kracht verkleint. Zo kunnen bij de Lindner Atlas beide assen van de verkleiningsunit met robuuste tegenkammen onafhankelijk van elkaar draaien. Mocht de ene as door een stoorstof (onbreekbaar deel) of zeer zwaar te verkleinen opgavemateriaal tot stilstand komen dan blijft de andere normaal doordraaien. De verkleining vind plaats in beide draairichtingen zowel voor- als achteruit waardoor een hoge capaciteit het resultaat is. In de praktijk zien we dat bij een blokkade van de ene as de andere as zorgt voor het vrijkomen zodat ingrijpen bijna nooit benodigd is.

 

Intelligent energiemanagement

De capaciteit van de Lindner Altas 5500 wordt mogelijk gemaakt door een uniek aandrijfconcept; de Atlas twee-asser wordt elektrisch aangedreven. De aandrijving is uitgerust met 2 x 110kW elektromotoren die worden aangestuurd een intelligent energiemanagementsysteem genoemd DEX (Dynamic Energy Exchange ).

 

Het omdraaien van de aandrijfrichting van de assen gebeurd bij de Atlas met DEX drie maal sneller dan bij een verkleiner zonder DEX. Bij DEX is de bewezen Lindner a-synchroonmotor-riem aandrijving uitgerust met een speciale van de belasting afhankelijke energieregeling. Deze innovatieve regeling is uniek en tegelijkertijd eenvoudig; remt de ene as af en komt tot stilstand, dan gaat de energie die voorhanden is niet gewoon als warmte verloren maar wordt gelijk weer ingezet in de verkleining.

De Lindner Altas verbruikt hierdoor tot 40 procent minder energie dan vergelijkbare verkleiners die hydraulisch zijn aangedreven.

 

Geschiedenis

Stationaire elektro-hydrauliek aandrijvingen zijn al ruim 30 jaar de technische standaard bij voorverkleiners en hebben als voordeel dat druk- en draairichting snel veranderd kunnen worden. Hierbij word echter veel geluid- en warmte geproduceerd wat een enorm energieverlies geeft.  

Tevens is het risico bij de hogedruksystemen op lekkages ect. groot.

 

Bij de nieuwe Lindner Atlas zijn geen oliewissels meer benodigd, de bewezen veiligheidskoppelingen van Lindner dragen zorg dat er geen schades ontstaan mochten onverhoopt de assen tot een plotselinge stilstand worden gedwongen.

 

Optimale werking zonder piekspanningen

Het intelligente energiemanagementsysteem DEX zorgt ervoor dat de Lindner Altas altijd optimaal zijn werk uitvoert zonder piekspanningen die zorgen voor een hoge afrekening bij het stroomverbruik.

 

DEX regelt dat het stroomverbruik zo constant mogelijk is en uitschieters voorkomen worden, naast een lager stroomverbruik wordt ook extra “druk” op het stroomnet voorkomen waar andere stroringen door kunnen ontstaan bij andere gebruikers op het net.

 

In de tabel is het verschil te zien tussen een elektro-hydraulische machine en de volledig elektrisch aangedreven Lindner Altas 5500. Beide machines hebben gelijke aandrijving echter het grote verschil in piekspanningen is direct te zien.

 

Lastig te verkleinen producten zullen in de elektro-hydraulische variant zorgen voor hoge drukken in het hydraulieksysteem welke weer zorgen voor hoge stroompieken. Bij de Lindner met DEX wordt de stoom gestuurd naar de as die het benodigd waarmee verspilling en hoge pieken worden voorkomen. Als bij een ieder bekend hebben elektrische componenten als elektromotoren, besturingen, kabels e.d. een beduidend langere levensduur dan hydraulische delen wat resulteert in een hoge inzetbaarheid en lange levensduur.

 

Advertentie